BIS - Bankarski Informacioni Sistem

Bankarski softverski paket pokriva sve osnovne funkcije poslovanja banke: poslove sa stanovištvom, poslove sa privredom, interno poslovanje, praćenje likvidnosti banke, platni promet u zemlji...

Prezentacija kompletnog BIS-a se može uraditi u bankama korisnika našeg softvera u Nišu, Požarevcu, Bijeljini, Brčkom, Banja Luci, Skoplju... gde isti funkcioniše u celosti.

... u praksi, Megatrend Informacioni sistemi na 1300 radnih stanica radeći simultano ne upošljavaju ni 40% ukupno raspoloživih resursa.

Vrh stranice Povratak na prozivode

Brošure

Preuzmite brošure u PDF formatu:Za pregled brošura Vam je neophodan Adobe Acrobat Reader.

Copyright (c), Megatrend a.d. Niš. All right reserved.