MedicalPOS - Medicinski Informacioni Sistem

Modul za medicinsko poslovanje MedicalPOS obuhvata:

 1. Vođenje detaljne baze podataka o lekarskim pregledima.
 2. Samostalno kreiranje cenovnika (podela po grupama i podgrupama, dodavanje slika za svaku uslugu).
 3. Usaglašavanje cena na osnovu kursa.
 4. Štampa računa na fiskalnom štampaču.
 5. Štampa gotovinskog računa sa bazom poslovnih partnera, samostalno kreiranje izgleda računa.
 6. Kreiranje menija po vlastitoj želji.
 7. Praćenje prodaje po usluzi/artiklu, zaliha, prometa po različitim parametrima, finansijskog stanja, kartice.
 1. Praćenje zaliha (tabela/grafikon).
 2. Popis/popisne liste, višak/manjak,.../.
 3. Brzo i lako arhiviranje podataka.
 4. Baza podataka je šifrovana i zaštićena od neovlašćenog prikaza.
 5. Eksport podataka u xls (Microsoft Office Excel).
 6. MedicalPOS podržava jedan administratorski nalog i neograničen broj ostalih naloga zaštićenih različitim šiframa.
 7. Jedinstven dizajn i funkcionalni interfejs.
 8. Optimizovano za rad na numeričkoj tastaturi i TouchScreen-u.
 9. ...

Brošure

Preuzmite brošure u PDF formatu:Za pregled brošura Vam je neophodan Adobe Acrobat Reader.

Copyright (c), Megatrend a.d. Niš. All right reserved.