MegaBI - Business Intelligence

Business intelligence: MEGABI portal predstavlja skup softverskih alata koji omogucavaju korišcenje podataka iz skladišta podataka i njihovo pretvaranje u informaciju potrebnu za donošenje poslovnih odluka.

Skladište podataka cuva podatke o kupcima, dobavljacima, procesima. Sistem poslovne inteligencije omogucava pregovaranje i argumentovan nastup prema kupcima i dobavljacima, kvalitetno operativno planiranje, pracenje ponašanja konkurencije, posmatranje pojedinih tržišišnih segmenata te predvidanje buducih pojava. Takode sistem poslovne inteligencije nudi bolje razumevanje sopstvenih kupaca i spoznaju šta ih podstice na odredeno ponašanje.

Portal je realizovan korišcenjem .NET tehnologija i Office web componenti.

Odlikuju ga:
  1. Jednostavan korisnicki interfejs.
  2. Mogucnost prikaza informacija samo kroz pivot tabelu ili samo grafom ili kombinovano.
  3. Snimanje korisnicki definisanog izveštaja u vidu template-a.
  4. Mogucnost korisnika da sam pokrene procesiranje višedimenzionalnih prikaza (kocki).
  5. Izvoz korisnicki definisanih izveštaja u Microsoft Excel.

Integracija podataka, periodicno izveštavanje kao i prikaz jedinstvene slike poslovanja ne predstavlja više prednost u poslovanju vec nužnost za svako tržišno-orijentisano preduzece.

Vrh stranice Povratak na prozivode

Brošure

Preuzmite brošure u PDF formatu:Za pregled brošura Vam je neophodan Adobe Acrobat Reader.

Copyright (c), Megatrend a.d. Niš. All right reserved.