TU - Terminske usluge

Software za zakazivanje usluga /kalendar/ omogućava pregled zauzetosti svih resursa (radnika, kancelarija, sala), istovremeno. Svaki resurs se prikazuje i označava na poseban način što pruža jednostavnost korišćenja.


Modul za Terminske usluge obuhvata:
 1. Detaljnu bazu podataka o radnicima,
 2. Pretragu i prikaz slobodnih termina za određeni resurs po danu ili periodu,
 3. Grafički pregled slobodnih, zauzetih i rezervisanih termina,
 4. Mogućnost definisanja maksimalnog broja korišćenja resursa u jednom terminu (salu za fitness u istom periodu može koristiti veći broj korisnika),
 5. Praćenje dolazaka korisnika, prijavom korisnika uz pomoć šifre (magnetne kartice, barcode čitaci, itd.),
 6. Automatski prikaz napomena o izabranom korisniku prilikom zakazivanja usluga,
 7. Grafički/tabelarni prikaz zauzetosti termina, resursa, usluga, itd.
 8. Grafički/tabelarni prikaz ostvarenog prihoda po radniku, resursu, usluzi, itd.
 9. Automatsko generisanje i slanje mailova radnicima sa rasporedom sa sledeći dan,
 10. Jedinstven dizajn i funkcionalni interfejs,
 11. Baza podataka je šifrovana i zaštićena od neovlašćenog pristupa,
 12. Brzo i lako arhiviranje podataka,
 13. Eksport podataka
 14. ...
Vrh stranice Povratak na prozivode

Brošure

Preuzmite brošure u PDF formatu:Za pregled brošura Vam je neophodan Adobe Acrobat Reader.

Copyright (c), Megatrend a.d. Niš. All right reserved.